Guru Nanak – Ashlok 2

Guru Nanak - Ashlok 2

Guru Nanak – Ashlok 2

Guru Nanak – Ashlok 2

Raajay, raiyat, sikdaar koi na rehsi o;

Hatt, pattan, bajaar hukmi dehsi o;

Pakay bank doaar moorakh jaanay aapnay;

Darb bharay bhandaar, reetay ik khanay;

Taazi ruth tukhaar haathi paakhray;

Bagh milakh ghar baar, kithay syaapne;

Tanboo, palang nawaar, saraichay laalti;

Nanak sach daataar, shanakth qudrati.

Raajay – Hukmaraan, Badshah

Raiyat –  Jin per hukmarani ki jaye

Sikdaar – Sik, Shik (division) ka afsar

Hatt – Dukaan

Bajaar – Bazaar

Hukmi – Hukam se

Dehsi – Girna

Bank – Aali Shaan

Doaar – Darwaza

Moorakh – Be waqoof

Darb – Maal o Daulat

Bhandaar – Gharelo ashyaa rakhne ki jaga

Reetay – Khatam hona

Khanay – Aik pal

Taazi – Arbi Asil Ghora

Ruth – Ghora Gari

Paakhray – Zarah Baktar

Milakh – Milkiyat

Syaapne – Mashoor hona

Saraichay – Sarai

Laalti – Laal, bacha

Daataar – Daata, Denay wala

Advertisements

Guru Nanak – Ashlok 1

Guru Nanak - Ashlok 1

Guru Nanak - Ashlok 1

Guru Nanak – Ashlok 1


Deeva mera aik naam, dukh wich paaya tael;

Un chaanan oh sokhya, chukka Jamm saon mael.

 Chaanan: Chandni

Sokhya: Sukhi

Chukka: Uthana

Jamm: Maut ka Farishta

%d bloggers like this: