Guru Nanak – Ashlok 2

Guru Nanak - Ashlok 2

Guru Nanak – Ashlok 2

Guru Nanak – Ashlok 2

Raajay, raiyat, sikdaar koi na rehsi o;

Hatt, pattan, bajaar hukmi dehsi o;

Pakay bank doaar moorakh jaanay aapnay;

Darb bharay bhandaar, reetay ik khanay;

Taazi ruth tukhaar haathi paakhray;

Bagh milakh ghar baar, kithay syaapne;

Tanboo, palang nawaar, saraichay laalti;

Nanak sach daataar, shanakth qudrati.

Raajay – Hukmaraan, Badshah

Raiyat –  Jin per hukmarani ki jaye

Sikdaar – Sik, Shik (division) ka afsar

Hatt – Dukaan

Bajaar – Bazaar

Hukmi – Hukam se

Dehsi – Girna

Bank – Aali Shaan

Doaar – Darwaza

Moorakh – Be waqoof

Darb – Maal o Daulat

Bhandaar – Gharelo ashyaa rakhne ki jaga

Reetay – Khatam hona

Khanay – Aik pal

Taazi – Arbi Asil Ghora

Ruth – Ghora Gari

Paakhray – Zarah Baktar

Milakh – Milkiyat

Syaapne – Mashoor hona

Saraichay – Sarai

Laalti – Laal, bacha

Daataar – Daata, Denay wala

Advertisements

Baba Farid Ganj Shakar – Bait 2

Baba Farid Ganj Shakar - Bait 2

Baba Farid Ganj Shakar – Bait 2

Baba Farid Ganj Shakar – Bait 2

Dar darweshi gakhari, chalan dunya bhatt;

Banh uthai potli kithay vanjaan ghatt.

Dar – Darwaza

Gakhari – Mushkil

Bhatt – Ki Tarha

Banh – Bandh Ker

Potli – Gathari

Vanjaan – Jaon

Ghatt – Daal Ker

Baba Farid Ganj Shakar – Bait 1

Baba Farid Ganj Shakar - Bait 1

Baba Farid Ganj Shakar – Bait 1

Baba Farid Ganj Shakar – Bait 1

Jitt vihaaray dhan vari sahay liye likha;

Malak jay kanni sunenda munh dikha lay aa;

Jind nimaani kadhye haddan koon karka;

Sahay likhay, na chalni, jindu koon samjha;

Jind wohti, maran varr, le jaasi parna;

Apan hathi jol ke keen gal lagay dhaa,

Walon nikki pur salamat kinni na sunni aa;

Faridaa kirri pawandi ee, khara nah aap muhaa.

Jitt – Jiss

Vihaaray – Roz

Dhan – Aurat, Biwi

Vari – Shaadi hona

Sahay – Shaadi ki tareekh

Malak – Maut ka Farishta

Kanni – Kaanon se

Jind – Jaan, Zindagi

Nimaani – Bechari

Haddan – Hadhion

Karka – Tor ke

Chalni – Tull sakti

Koon – Ko

Maran – Maut

Varr – Khawand

Parna – Shadi ker ke

Apan – Apnay

Jol ke – Rukhsat ker ke

%d bloggers like this: